Nyilatkozatminta

Nyilatkozatminta
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

"2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett:1

Alulírott/ak …………………………………………………………………………………………………. kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek ………………………………………………………………………………………………………………………………………. adásvételére irányuló szerződés tekintetében.
Szerződéskötés időpontja:……………………………………………………..
Átvétel időpontja:……………………………………………………

A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

1 Tanó Mónika egyéni vállalkozó, 7635 Pécs, Csortos Gy. u. 25. tel: 06-30/5735-097,
e-mail: tanomoni.webshop@gmail.com

2 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése:

3 A megfelelő jelölendő"

Minden jog fenntartva - handmade by TANÓ MÓNI